Akciová společnost evropského typu RONELI SE nabízí služby v oblasti generálních dodávek staveb, projektového a stavebního managementu, investiční činnosti ve výstavbě a v developmentu. Dále se specializujeme na dodávky stavby pivovarů „na klíč“. Zaměření společnosti odpovídá členění společnosti do třech divizí:

 • divize Stavby
 • divize Pivovary
 • divize Real Estate

Naše společnost realizuje projekty jak v České republice, tak v zahraničí. Své know-how stavíme na poskytování komplexních služeb a to od zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, až po vlastní realizaci projektu a jeho předání klientovi. Samozřejmostí je také záruční a popřípadě pozáruční servis. U vybraných projektů také zajistíme vhodný model financování investičního záměru.

Hlavními přednostmi naší společnosti jsou profesionalita, efektivita, flexibilita, spolehlivost a důvěryhodnost. Tyto zásadní atributy nabízí společnost RONELI SE při realizaci vašich projektů, ať už jsou kdekoli.

RNL003 cb web

Aktuálně

 • 22 / 10 / 2018

  Výstavba průmyslové haly s administrativou v Hradci Králové

  Naše společnost v minulém týdnu podepsala smlouvu na výstavbu nové průmyslové haly s administrativou pro společnost MONTS s.r.o. z Hradce Králové. Na místě původní haly, která bude odstraněna, vyroste nová výrobní hala s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely. Konstrukční systém administrativní části je pak řešen kombinací monolitu a vyzdívek. Součástí dodávky naší společnosti jsou také areálové komunikace a zpevněné plochy, přeložky/přípojky sítí, základy pro venkovní stacionární jeřáb a kolejová dráha. Projekt je ojedinělý tím, že jak administrativní část, tak i hala jsou navrženy v pasivním standardu. Zahájení prací je plánováno na 1.11.2018 s dokončením do 13ti měsíců . Objem prací se blíží 49mio Kč.

   
 • 15 / 10 / 2018

  Developerský projekt Apartments Vodňanského úspěšně zkolaudován

  Společnost Apartments Vodňanského s.r.o. v tomto týdnu získala kolaudační souhlas pro svůj bytový dům v Břevnově na Praze 6. V současné době probíhají dokončovací práce a v průběhu několika týdnů budou jednotlivé byty předávány svým novým majitelům. K dnešnímu dni z celého projektu zbývají k prodeji poslední 3 byty. Více informací o tomto projetu naleznete na www.vodnanskeho.cz.

  Generálním dodavatel stavby je společnost RONELI SE.

   

   
 • 16 / 08 / 2018

  Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

  Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na rekonstrukci Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. Jedná se o nadstavbu 5. patra školy a rekonstrukci několika stávajících učeben. V 5. patře nově vznikne mimo jiné učebna přírodních věd, multifunkční učebna s využitím 2D projekce a venkovní prostory sloužící k výuce, jejichž součástí bude i skleník a prostor k pozorování hvězd. Zahájení prací je naplánováno na druhou polovinu srpna tohoto roku s dokončením za 9 měsíců. Celková hodnota zakázky se blíží k 39mio Kč. Objednatelem stavby je Město Havlíčkův Brod.
   
 • 09 / 08 / 2018

  Dozorový audit integrovaného systému řízení

  Naše společnost dozorovým auditem úspěšně obhájila platnost certifikace integrovaného systému řízení zahrnujícího ISO 9001:2015 (QMS), ISO 14001:2015 (EMS) a BS OHSAS 18001:2007 (BOZP). Audit neshledal v zavedeném systému řízení žádné systémové neshody. Naším cílem nadále zůstává poskytování našich služeb v maximální kvalitě, s respektováním zásad BOZP a s důrazem na ochranu životního prostředí.