Akciová společnost evropského typu RONELI SE nabízí služby v oblasti generálních dodávek staveb, projektového a stavebního managementu, investiční činnosti ve výstavbě a v developmentu. Dále se specializujeme na dodávky stavby pivovarů „na klíč“. Zaměření společnosti odpovídá členění společnosti do třech divizí:

 • divize Stavby
 • divize Pivovary
 • divize Real Estate

Naše společnost realizuje projekty jak v České republice, tak v zahraničí. Své know-how stavíme na poskytování komplexních služeb a to od zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, až po vlastní realizaci projektu a jeho předání klientovi. Samozřejmostí je také záruční a popřípadě pozáruční servis. U vybraných projektů také zajistíme vhodný model financování investičního záměru.

Hlavními přednostmi naší společnosti jsou profesionalita, efektivita, flexibilita, spolehlivost a důvěryhodnost. Tyto zásadní atributy nabízí společnost RONELI SE při realizaci vašich projektů, ať už jsou kdekoli.

RNL003 cb web

Aktuálně

 • 21 / 05 / 2018

  Dokončena rekonstrukce stravovacího provozu společnosti DRIESSEN Czech s.r.o.

  V minulém týdnu jsme zkolaudovali a předali do užívání zakázku „Rekonstrukce stravovacího provozu společnosti DRISSEN Czech s.r.o.“ v Plzni. Součástí dodávky naší společnosti byla mimo veškeré stavební práce také kompletní dodávka technologie gastroprovozu. Práce probíhaly v souladu s harmonogramem a zakázka tak byla zrealizována za 4 měsíce.

  Věříme, že všem zaměstnancům společnosti DRIESSEN bude v nové jídelně chutnat.

   
 • 01 / 05 / 2018

  Hrubá stavba projektu Apartments Vodňanského dokončena

  Naše společnost dokončila hrubou stavbu projektu Apartments Vodňanského na Břevnově. V projektu vzniká 9 luxusních bytů včetně osmi garážových stání.

  Aktuálně je téměř polovina bytů rezervována a v bytech jsou prováděny úpravy dle individuálních požadavků klientů. Výstavba je realizována v souladu s harmonogramem, kdy kolaudaci předpokládáme na podzim tohoto roku.

  V neděli 13.5.2018 se od 13:00 do 19:00 uskuteční den otevřených dveří, na kterém budou mít zájemci možnost se s projektem blíže seznámit. Společnost RONELI SE je také 50% investorem tohoto projektu.

  Více informací najdete na webových stránkách projektu  www.vodnanskeho.cz

   
 • 19 / 04 / 2018

  Dokončení a předání stavby vývojového a zkušebního centra pro společnost Avaps s.r.o.

  Naše společnost dokončila výstavbu zkušebního a vývojového centra pro společnost Avaps s.r.o. v Klecanech.

  Novostavba je situována ve stávajícím areálu společnosti a bude sloužit k vývoji a zkoušení nových produktů a k pořádání školení. Jedná se o jednopodlažní halu ocelové konstrukce se sedlovou střechou a opláštěnou sendvičovými panely. V hale byla realizována dvoupodlažní vestavba, ve které se nachází velín, šatna s hygienickým zázemím a školící místnost spojená s vývojovou kanceláří. Okolo zkušebního centra také vzniklo přes 1500m2 zpevněných ploch.

  Stavba byla realizována za 4 měsíce, kdy většina prací probíhala v zimním období. Jedná se již o druhou stavbu, kterou jsme pro společnost Avaps úspěšně realizovali.

   
 • 08 / 03 / 2018

  Výstavba nové výrobní haly – Kovo HB s.r.o.

  Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na výstavbu nové výrobní haly společnosti Kovo HB s.r.o. ve Svratce. Hala bude postavena ve stávajícím průmyslovém areálu a bude navazovat na stávající administrativní budovu. V rámci projektu bude mimo stavby haly provedena také demolice stávajících objektů, přeložky sítí, výstavba nové trafostanice, opěrné stěny, vyrovnávací rampy a zpevněných ploch. Hala bude sloužit pro výrobu i skladování a její součástí bude také vestavek s administrativním a sociálním zázemím a výtah.

  Realizace zakázky bude zahájena v dubnu letošního roku. Celkový objem zakázky pak přesahuje 53 mio Kč. Tuto zakázku budeme realizovat formou sdružení společností RONELI SE a PWB stavby s.r.o.