Akciová společnost evropského typu RONELI SE nabízí služby v oblasti generálních dodávek staveb, projektového a stavebního managementu, investiční činnosti ve výstavbě a v developmentu. Dále se specializujeme na dodávky stavby pivovarů „na klíč“. Zaměření společnosti odpovídá členění společnosti do třech divizí:

 • divize Stavby
 • divize Pivovary
 • divize Real Estate

Naše společnost realizuje projekty jak v České republice, tak v zahraničí. Své know-how stavíme na poskytování komplexních služeb a to od zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, až po vlastní realizaci projektu a jeho předání klientovi. Samozřejmostí je také záruční a popřípadě pozáruční servis. U vybraných projektů také zajistíme vhodný model financování investičního záměru.

Hlavními přednostmi naší společnosti jsou profesionalita, efektivita, flexibilita, spolehlivost a důvěryhodnost. Tyto zásadní atributy nabízí společnost RONELI SE při realizaci vašich projektů, ať už jsou kdekoli.

RNL003 cb web

Aktuálně

 • 16 / 08 / 2018

  Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

  Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na rekonstrukci Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. Jedná se o nadstavbu 5. patra školy a rekonstrukci několika stávajících učeben. V 5. patře nově vznikne mimo jiné učebna přírodních věd, multifunkční učebna s využitím 2D projekce a venkovní prostory sloužící k výuce, jejichž součástí bude i skleník a prostor k pozorování hvězd. Zahájení prací je naplánováno na druhou polovinu srpna tohoto roku s dokončením za 9 měsíců. Celková hodnota zakázky se blíží k 39mio Kč. Objednatelem stavby je Město Havlíčkův Brod.
   
 • 09 / 08 / 2018

  Dozorový audit integrovaného systému řízení

  Naše společnost dozorovým auditem úspěšně obhájila platnost certifikace integrovaného systému řízení zahrnujícího ISO 9001:2015 (QMS), ISO 14001:2015 (EMS) a BS OHSAS 18001:2007 (BOZP). Audit neshledal v zavedeném systému řízení žádné systémové neshody. Naším cílem nadále zůstává poskytování našich služeb v maximální kvalitě, s respektováním zásad BOZP a s důrazem na ochranu životního prostředí.
   
 • 26 / 06 / 2018

  Výstavba nového centrálního pavilonu základní školy v Opatovicích nad Labem

  Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nového centrálního pavilonu základní školy v Opatovicích nad Labem. Navržený centrální pavilon spojí 4 stávající objekty školy, čímž vznikne jednotný hlavní vstup do areálu. V prvním nadzemním podlaží budou pro žáky vybudovány centrální šatny, v 2. a 3 NP pak vzniknou čtyři nové kmenové učebny a jedna učebna jazyková. Centrální pavilon se tak stane provozně komunikačním jádrem školy. Samozřejmostí je pak bezbariérový provoz. Realizace zakázky bude zahájena první týden v červenci a bude dokončena za 11 měsíců. Celkový objem zakázky přesahuje 45 mio Kč.

   
 • 21 / 05 / 2018

  Rekonstrukce stravovacího provozu společnosti DRIESSEN Czech s.r.o. dokončena

  V minulém týdnu jsme zkolaudovali a předali do užívání zakázku „Rekonstrukce stravovacího provozu společnosti DRISSEN Czech s.r.o.“ v Plzni. Součástí dodávky naší společnosti byla mimo veškeré stavební práce také kompletní dodávka technologie gastroprovozu. Práce probíhaly v souladu s harmonogramem a zakázka tak byla zrealizována za 4 měsíce.

  Věříme, že všem zaměstnancům společnosti DRIESSEN bude v nové jídelně chutnat.