V minulém týdnu jsme zkolaudovali a předali do užívání zakázku „Rekonstrukce stravovacího provozu společnosti DRISSEN Czech s.r.o.“ v Plzni. Součástí dodávky naší společnosti byla mimo veškeré stavební práce také kompletní dodávka technologie gastroprovozu. Práce probíhaly v souladu s harmonogramem a zakázka tak byla zrealizována za 4 měsíce.

Věříme, že všem zaměstnancům společnosti DRIESSEN bude v nové jídelně chutnat.

Naše společnost dokončila hrubou stavbu projektu Apartments Vodňanského na Břevnově. V projektu vzniká 9 luxusních bytů včetně osmi garážových stání.

Aktuálně je téměř polovina bytů rezervována a v bytech jsou prováděny úpravy dle individuálních požadavků klientů. Výstavba je realizována v souladu s harmonogramem, kdy kolaudaci předpokládáme na podzim tohoto roku.

V neděli 13.5.2018 se od 13:00 do 19:00 uskuteční den otevřených dveří, na kterém budou mít zájemci možnost se s projektem blíže seznámit. Společnost RONELI SE je také 50% investorem tohoto projektu.

Více informací najdete na webových stránkách projektu  www.vodnanskeho.cz

Naše společnost dokončila výstavbu zkušebního a vývojového centra pro společnost Avaps s.r.o. v Klecanech.

Novostavba je situována ve stávajícím areálu společnosti a bude sloužit k vývoji a zkoušení nových produktů a k pořádání školení. Jedná se o jednopodlažní halu ocelové konstrukce se sedlovou střechou a opláštěnou sendvičovými panely. V hale byla realizována dvoupodlažní vestavba, ve které se nachází velín, šatna s hygienickým zázemím a školící místnost spojená s vývojovou kanceláří. Okolo zkušebního centra také vzniklo přes 1500m2 zpevněných ploch.

Stavba byla realizována za 4 měsíce, kdy většina prací probíhala v zimním období. Jedná se již o druhou stavbu, kterou jsme pro společnost Avaps úspěšně realizovali.

Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na výstavbu nové výrobní haly společnosti Kovo HB s.r.o. ve Svratce. Hala bude postavena ve stávajícím průmyslovém areálu a bude navazovat na stávající administrativní budovu. V rámci projektu bude mimo stavby haly provedena také demolice stávajících objektů, přeložky sítí, výstavba nové trafostanice, opěrné stěny, vyrovnávací rampy a zpevněných ploch. Hala bude sloužit pro výrobu i skladování a její součástí bude také vestavek s administrativním a sociálním zázemím a výtah.

Realizace zakázky bude zahájena v dubnu letošního roku. Celkový objem zakázky pak přesahuje 53 mio Kč. Tuto zakázku budeme realizovat formou sdružení společností RONELI SE a PWB stavby s.r.o.

Naše společnost s platností od 12.2.2018 změnila své sídlo a to v rámci Prahy.

Nová adresa sídla:

RONELI SE

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3, Žižkov

 

Příslušnou změnu prosím zaneste do Vašich informačních systémů.

Naše společnost dokončila rozsáhlou rekonstrukci Impact Hub Brno, kdy rekonstrukcí vznikly nové kancelářské a konferenční prostory o ploše více než 1700m2. Brněnský Impact Hub se provedenou rekonstrukcí stává největším sdíleným prostorem v Evropě a současně druhým největším sdíleným prostorem sítě Impact Hub na světě. Investorem rekonstrukce coworkingového centra je společnost RegioHub s.r.o., investiční náklady přesáhly částku 28 mio Kč.

Podkategorie