Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na rekonstrukci Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. Jedná se o nadstavbu 5. patra školy a rekonstrukci několika stávajících učeben. V 5. patře nově vznikne mimo jiné učebna přírodních věd, multifunkční učebna s využitím 2D projekce a venkovní prostory sloužící k výuce, jejichž součástí bude i skleník a prostor k pozorování hvězd. Zahájení prací je naplánováno na druhou polovinu srpna tohoto roku s dokončením za 9 měsíců. Celková hodnota zakázky se blíží k 39mio Kč. Objednatelem stavby je Město Havlíčkův Brod.
Naše společnost dozorovým auditem úspěšně obhájila platnost certifikace integrovaného systému řízení zahrnujícího ISO 9001:2015 (QMS), ISO 14001:2015 (EMS) a BS OHSAS 18001:2007 (BOZP). Audit neshledal v zavedeném systému řízení žádné systémové neshody. Naším cílem nadále zůstává poskytování našich služeb v maximální kvalitě, s respektováním zásad BOZP a s důrazem na ochranu životního prostředí.

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nového centrálního pavilonu základní školy v Opatovicích nad Labem. Navržený centrální pavilon spojí 4 stávající objekty školy, čímž vznikne jednotný hlavní vstup do areálu. V prvním nadzemním podlaží budou pro žáky vybudovány centrální šatny, v 2. a 3 NP pak vzniknou čtyři nové kmenové učebny a jedna učebna jazyková. Centrální pavilon se tak stane provozně komunikačním jádrem školy. Samozřejmostí je pak bezbariérový provoz. Realizace zakázky bude zahájena první týden v červenci a bude dokončena za 11 měsíců. Celkový objem zakázky přesahuje 45 mio Kč.

V minulém týdnu jsme zkolaudovali a předali do užívání zakázku „Rekonstrukce stravovacího provozu společnosti DRISSEN Czech s.r.o.“ v Plzni. Součástí dodávky naší společnosti byla mimo veškeré stavební práce také kompletní dodávka technologie gastroprovozu. Práce probíhaly v souladu s harmonogramem a zakázka tak byla zrealizována za 4 měsíce.

Věříme, že všem zaměstnancům společnosti DRIESSEN bude v nové jídelně chutnat.

Naše společnost dokončila hrubou stavbu projektu Apartments Vodňanského na Břevnově. V projektu vzniká 9 luxusních bytů včetně osmi garážových stání.

Aktuálně je téměř polovina bytů rezervována a v bytech jsou prováděny úpravy dle individuálních požadavků klientů. Výstavba je realizována v souladu s harmonogramem, kdy kolaudaci předpokládáme na podzim tohoto roku.

V neděli 13.5.2018 se od 13:00 do 19:00 uskuteční den otevřených dveří, na kterém budou mít zájemci možnost se s projektem blíže seznámit. Společnost RONELI SE je také 50% investorem tohoto projektu.

Více informací najdete na webových stránkách projektu  www.vodnanskeho.cz

Naše společnost dokončila výstavbu zkušebního a vývojového centra pro společnost Avaps s.r.o. v Klecanech.

Novostavba je situována ve stávajícím areálu společnosti a bude sloužit k vývoji a zkoušení nových produktů a k pořádání školení. Jedná se o jednopodlažní halu ocelové konstrukce se sedlovou střechou a opláštěnou sendvičovými panely. V hale byla realizována dvoupodlažní vestavba, ve které se nachází velín, šatna s hygienickým zázemím a školící místnost spojená s vývojovou kanceláří. Okolo zkušebního centra také vzniklo přes 1500m2 zpevněných ploch.

Stavba byla realizována za 4 měsíce, kdy většina prací probíhala v zimním období. Jedná se již o druhou stavbu, kterou jsme pro společnost Avaps úspěšně realizovali.

Podkategorie