RONEL PF 2019 web 01

Naše společnost v minulém týdnu podepsala smlouvu na výstavbu nové průmyslové haly s administrativou pro společnost MONTS s.r.o. z Hradce Králové. Na místě původní haly, která bude odstraněna, vyroste nová výrobní hala s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely. Konstrukční systém administrativní části je pak řešen kombinací monolitu a vyzdívek. Součástí dodávky naší společnosti jsou také areálové komunikace a zpevněné plochy, přeložky/přípojky sítí, základy pro venkovní stacionární jeřáb a kolejová dráha. Projekt je ojedinělý tím, že jak administrativní část, tak i hala jsou navrženy v pasivním standardu. Zahájení prací je plánováno na 1.11.2018 s dokončením do 13ti měsíců . Objem prací se blíží 49mio Kč.

Společnost Apartments Vodňanského s.r.o. v tomto týdnu získala kolaudační souhlas pro svůj bytový dům v Břevnově na Praze 6. V současné době probíhají dokončovací práce a v průběhu několika týdnů budou jednotlivé byty předávány svým novým majitelům. K dnešnímu dni z celého projektu zbývají k prodeji poslední 3 byty. Více informací o tomto projetu naleznete na www.vodnanskeho.cz.

Generálním dodavatel stavby je společnost RONELI SE.

 

Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na rekonstrukci Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. Jedná se o nadstavbu 5. patra školy a rekonstrukci několika stávajících učeben. V 5. patře nově vznikne mimo jiné učebna přírodních věd, multifunkční učebna s využitím 2D projekce a venkovní prostory sloužící k výuce, jejichž součástí bude i skleník a prostor k pozorování hvězd. Zahájení prací je naplánováno na druhou polovinu srpna tohoto roku s dokončením za 9 měsíců. Celková hodnota zakázky se blíží k 39mio Kč. Objednatelem stavby je Město Havlíčkův Brod.
Naše společnost dozorovým auditem úspěšně obhájila platnost certifikace integrovaného systému řízení zahrnujícího ISO 9001:2015 (QMS), ISO 14001:2015 (EMS) a BS OHSAS 18001:2007 (BOZP). Audit neshledal v zavedeném systému řízení žádné systémové neshody. Naším cílem nadále zůstává poskytování našich služeb v maximální kvalitě, s respektováním zásad BOZP a s důrazem na ochranu životního prostředí.

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nového centrálního pavilonu základní školy v Opatovicích nad Labem. Navržený centrální pavilon spojí 4 stávající objekty školy, čímž vznikne jednotný hlavní vstup do areálu. V prvním nadzemním podlaží budou pro žáky vybudovány centrální šatny, v 2. a 3 NP pak vzniknou čtyři nové kmenové učebny a jedna učebna jazyková. Centrální pavilon se tak stane provozně komunikačním jádrem školy. Samozřejmostí je pak bezbariérový provoz. Realizace zakázky bude zahájena první týden v červenci a bude dokončena za 11 měsíců. Celkový objem zakázky přesahuje 45 mio Kč.

Podkategorie