Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na výstavbu nové výrobní haly společnosti Kovo HB s.r.o. ve Svratce. Hala bude postavena ve stávajícím průmyslovém areálu a bude navazovat na stávající administrativní budovu. V rámci projektu bude mimo stavby haly provedena také demolice stávajících objektů, přeložky sítí, výstavba nové trafostanice, opěrné stěny, vyrovnávací rampy a zpevněných ploch. Hala bude sloužit pro výrobu i skladování a její součástí bude také vestavek s administrativním a sociálním zázemím a výtah.

Realizace zakázky bude zahájena v dubnu letošního roku. Celkový objem zakázky pak přesahuje 53 mio Kč. Tuto zakázku budeme realizovat formou sdružení společností RONELI SE a PWB stavby s.r.o.