působnost v České republice i ve světě

 • průmyslové stavby
 • stavby administrativní
 • stavby občanské
 • stavby residenční
 • komplexní dodávky technologických celků

působnost v České republice i ve světě

 • poradenství
 • marketingové služby
 • komplexní projekční činnost (feasibility study, projekt pro stavební povolení, realizační projektová dokumentace)
 • dodávky pivovarů „na klíč“ (od minipivovarů po průmyslové pivovary)
 • dodávky a montáže technologie pivovarů
 • uvedení pivovarů do provozu
 • tvorba receptur pro výrobu piva, dohled nad vlastní výrobou
 • dodávka surovin pro výrobu piva
 • poskytnutí vlastních ochranných známek

PDF materiál ke stažení zde

Komplexní příprava a realizace developerských projektů. Vytipování vhodného projektu, zpracování business plánu, navržení struktury financování projektu, architektonické, projekční práce, engineering, realizace výstavby, kolaudace, prodej nemovitostí a záruční a pozáruční servis nemovitostí se zaměřením na:

 • rezidenční development
 • kancelářský development
 • průmyslový development
 • výstavbu garáží a parkovacích stání

komplexní projektové služby včetně zajištění inženýrské činnosti

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně:

 • koncepčního designu a studie
 • projektové dokumentace pro stavební povolení
 • realizační projektové dokumentace

zastupování zákazníka při koordinaci a řízení všech fází výstavby

 • zajištění studie proveditelnosti a všech stupňů projektové dokumentace
 • zajištění příslušných povolení
 • cost management
 • řízení vlastní výstavby
 • řízení předávacího procesu
 • řešení záručních a pozáručních oprav
 • definování provozních podmínek užívání díla

zajištění plánování, koordinace, řízení a kontroly provádění díla

Výhody construction management z pohledu zákazníka:

 • plná kontrola nad průběhem celého projektu
 • aktivní vliv na časový průběh stavby
 • přesné sledování nákladů a výsledné kvality celého díla

Společnost RONELI SE nabízí služby v oblasti poradenství a zajištění financování projektů. Management RONELI SE má bohaté zkušenosti v oblasti projektového financování od úvodního posouzení přes přípravu projektů až po finální realizaci. Výhodou je příprava modelu financování na míru s ohledem na specifika konkrétního projektu.

Nabízené služby

 • posouzení (due diligence) stavu současného projektu
 • vypracování feasibility study a business plánu projektu
 • vypracování finančního modelu projektu
 • navržení dodavatelské struktury projektu
 • vyjednání podmínek s dodavateli
 • návrh vhodného způsobu financování projektu
 • vyjednávání financování s bankami a pojišťovnami na straně klienta