AktualityPF 2021
19/12/2020

PF 2021

Kolektiv zaměstnanců společností skupiny RONELI Vám a Vašim blízkým přeje klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, pohody a úspěchů v novém roce. číst dále

Roneli / Stavby
10/12/2020

Nová zakázka – výstavba nové budovy šaten s hygienickým zázemím

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nové budovy šaten s hygienickým zázemím v průmyslovém areálu společnosti Doosan Bobcat EMEA v Dobříši.  V plánované dvoupodlažní budově budou pro zaměstnance společnosti zřízeny nové prostory šaten včetně veškerého nezbytného hygienického zázemí. Zakázka bude realizována formou Design & Build,... číst dále

Roneli / Stavby
Rezidence Stříbrná zahrada - hrubá stavba dokončena
09/12/2020

Rezidence Stříbrná zahrada - hrubá stavba dokončena

V aktuálně realizovaném projektu „Rezidence Stříbrná zahrada“ jsme v průběhu prosince dokončili hrubou stavbu objektu. Aktuálně probíhá montáž oken a následovat budou vnitřní instalace. Stavba jede podle naplánovaného harmonogramu a cíl „dostat objekt to zimy pod střechu“ byl splněn. Více informací o tomto projektu naleznete na webových stánkách projektu www.stribrnazahrada.cz Od... číst dále

Roneli / Real Estate
27/11/2020

Šatny s hygienickým zázemím Doosan Bobcat EMEA v Dobříši

Náš ateliér zahájil projekční práce nové budovy šaten s hygienickým zázemím v průmyslovém areálu společnosti Doosan Bobcat EMEA v Dobříši.  V plánované dvoupodlažní budově budou pro zaměstnance společnosti zřízeny nové prostory šaten včetně veškerého nezbytného hygienického zázemí. Rozsah prací - studie, DUR a DSP, inženýrská činnost a DPS. číst dále

Roneli / Erplan
09/11/2020

Výstavba tělocvičny a přístavba ZŠ v Puklicích

Náš ateliér pokračuje v pracích na dvou projektech pro obec Puklice, jedná se o novostavbu tělocvičny při ZŠ v Puklicích a také o přístavbu s odbornými učebnami k této škole. Po zpracování PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení pokračujeme v projektování prováděcí projektová dokumentace. číst dále

Roneli / Erplan
03/11/2020

Rekonstrukce objektů ZŠ v Nejdku

Na začátku měsíce jsme podepsali smlouvu na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ZŠ na náměstí Karla IV a rekonstrukce jídelny ZŠ Karlovarské v Nejdku. Práce budou probíhat v následujících 5ti měsících a jejich výsledkem bude dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. číst dále

Roneli / Erplan
Stavba realizovaná naší společností byla oceněna na soutěži STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA
27/10/2020

Stavba realizovaná naší společností byla oceněna na soutěži STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA

Stavba s názvem „Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“, realizovaná naší společností, obdržela na 18. ročníku soutěže STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA čestné uznání v kategorii staveb občanské vybavenosti. Krátce o projektu: V rámci realizace stavby došlo k úpravám stávajícího objektu a to ve 3. NP - drobné úpravy v odborné učebně ICT a ve 4... číst dále

Roneli / Stavby
20/10/2020

Nová zakázka – Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje

V tomto týdnu jsme zahájili práce na dalším zajímavém projektu. Tentokrát se jedná o zpracování všech stupňů PD včetně zajištění inženýrské činnosti výstavby zázemí sboru dobrovolných hasičů v Chebu. Po zpracování studie bude následovat dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Jako poslední stupeň bude zpracována dokumentace pro provedení sta... číst dále

Roneli / Erplan
Dům v projektu Rezidence Stříbrná zahrada získává své obrysy.
01/10/2020

Dům v projektu Rezidence Stříbrná zahrada získává své obrysy.

Na začátku podzimu vstoupila realizace projektu do stádia hrubé stavby. Probíhá vyzdívání obvodových konstrukcí a betonáž stropů jednotlivých pater. Stavba je pod bedlivým dohledem technického dozoru investora, který dohlíží na kvalitu a detaily prováděné stavby. Prodej projektu přes smluvní realitní kancelář společnost Lexxus Norton se naplno rozběhnul a aktuálně již... číst dále

Roneli / Real Estate
01/10/2020

Nové projekty pro Správu železnic

Podařilo se nám uspět v dalším výběrovém řízení pro SŽ. Náš ateliér tak bude zpracovávat PD rekonstrukce několika objektů v Dačicích a našem domovském Havlíčkově Brodě. Projekční práce, jejichž výstupem bude prováděcí projektová dokumentace, budou dokončeny v únoru příštího roku. číst dále

Roneli / Erplan
Výstavba nové budovy pro pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice dokončena
18/09/2020

Výstavba nové budovy pro pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice dokončena

Naše společnost v tomto týdnu úspěšně předala investorovi – Pardubickému kraji - novou budovu pracoviště PET/CT v Pardubické nemocnici. Na tomto pracovišti vznikly nové prostory čekárny, přípravny pacienta, denní místnosti zaměstnanců, vyšetřovny CT, skladů, pracovny lékařů, kanceláře a sociálního zázemí. Pro chod oddělení dále vznikly místnosti: příjem radiofarmak,... číst dále

Roneli / Stavby
18/09/2020

Nová zakázka - tenisová hala Jičín

Náš ateliér zahájil práce na zakázce s názvem "Zastřešení tenisových kurtů" v Jičíně. V areálu tenistových kurtů vznikne nová hala pro dva kurty, která bude krčkem propojena se stávajícím zázemím sportovního areálu. V průběhu několika příštích měsíců vznikne projektová dokumentace ve stupních Studie, DSP a DPS, samozřejmostí je také inženýrská činnost... číst dále

Roneli / Erplan
Rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem dokončena
14/08/2020

Rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem dokončena

Naše společnost úspěšně dokončila a předala objednateli do užívání druhou etapu rekonstrukce MŠ v Opatovicích nad Labem. Původní lékařský dům, který se nachází v areálu mateřské školy, byl vkusně zrekonstruován a v jeho 2NP bylo vybudováno několik nových učeben MŠ a výdejna jídel. Práce probíhaly za provozu v 1NP objektu a jelikož jejich předmětem byla mimo... číst dále

Roneli / Stavby
Realizace projektu „Rezidence Stříbrná zahrada“ probíhá dle plánu
14/08/2020

Realizace projektu „Rezidence Stříbrná zahrada“ probíhá dle plánu

Na začátku léta 2020 se naplno rozeběhly stavební práce na developerském projektu „Rezidence Stříbrná zahrada“. Stavba probíhá dle domluveného harmonogramu. Do konce roku 2020 bychom chtěli mít celý dům „pod střechou“ a v zimním období zahájit stavební práce v interiéru budovy. Prodej bytů v projektu bude realizovat realitní kancelář Lexxus Norton. Projekt v sobě... číst dále

Roneli / Real Estate
30/06/2020

Nová zakázka – rekonstrukce stravovacího provozu Pardubické nemocnice

Naše společnost v tomto týdnu podepsala smlouvu o dílo na akci s názvem „NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“. Rekonstrukce bude probíhat za provozu varny ve třech etapách po dobu 12 měsíců. Hlavní stavební úpravy budou prováděny na úrovni 1NP a 2NP s přesahem stavebních prací na střechu a do 1PP. Účel užívání budovy se nemění, v... číst dále

Roneli / Stavby
Zahájení stavebních prací novostavby bytového domu
15/06/2020

Zahájení stavebních prací novostavby bytového domu

Naše společnost RONELI Stavby SE začátkem června zahájila stavbu „BD Formanská“. Jedná se o novostavbu třípodlažního bytového domu monolitické konstrukce, ve kterém vznikne 28 bytových jednotek o dispozicích 1kk, 2kk a 3kk. V současné době probíhají zemní práce a realizace přípojek. Realizace celého projektu bude trvat 18 měsíců tak, aby byl projekt dokončen do... číst dále

Roneli / Stavby
10/06/2020

Mateřská škola Drahelčice – zahájení prací

Naše společnost v druhé polovině května uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nové MŠ v obci Drahelčice. 2.6. byla podepsána smlouva o dílo a dnes bylo naší společnosti slavnostně předáno staveniště mimo jiné za účasti premiéra, ministryně financí a ministryně pro místní rozvoj ČR. Projekt řeší novostavbu MŠ o kapacitě 72 dětí včetně dodávky a montáže... číst dále

Roneli / Stavby
Realizace nového developerského projektu Rezidence Stříbrná zahrada zahájena
04/06/2020

Realizace nového developerského projektu Rezidence Stříbrná zahrada zahájena

Náš tým několik měsíců intenzivně pracoval na přípravě nového residenčního projektu v Praze na ulici Formanská. Toto úsilí pak bylo na konci května završeno vydáním pravomocného stavebního povolení. Investorem projektu je společnost Rezidence Stříbrná zahrada s.r.o. a generálním dodavatelem pak naše sesterská organizace RONELI Stavby SE, která 1.6. zahájila realizaci... číst dále

Roneli / Real Estate
01/06/2020

Nová zakázka - Rekonstrukce haly DTV Horní Cerekev

Náš ateliér zahájil práce na zakázce s názvem "Zlepšení pracovních podmínek v hale DTV Horní Cerekev". V průběhu několika příštích měsíců vznikne projektová dokumentace ve stupních DSP a DPS, samozřejmostí je také inženýrská činnost a následný autorský dozor.  Objednatelem akce je Správa železnic, státní organizace. číst dále

Roneli / Erplan
25/03/2020

Rekonstrukce výrobních hal společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. dokončena

Tento týden jsme úspěšně dokončili práce na zakázce „Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.“. V průběhu šesti měsíců tak došlo k rekonstrukci tří výrobních hal v průmyslovém parku na okraji Prostějova. Součástí plnění díla byla především výměna obvodového a střešního pláště včetně pomocné ocelové konstrukce a klempířských... číst dále

Roneli / Stavby
09/03/2020

Nová zakázka – výstavba nové budovy pro pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nové budovy pracoviště PET/CT v Pardubické nemocnici. V plánované přístavbě budou vybudovány nové prostory čekárny, přípravny pacienta, denní místnosti zaměstnanců, vyšetřovny CT, skladů, pracovny lékařů, kanceláře a sociálního zázemí. Pro chod oddělení dále vzniknou místnosti: příjem radiofarmak,... číst dále

Roneli / Stavby
Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o. zkolaudováno a předáno do užívání
31/01/2020

Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o. zkolaudováno a předáno do užívání

V lednu jsme úspěšně dokončili výstavbu nového sídla společnosti KODYS s.r.o. Za 10 měsíců vyrostla na pozemku situovaným v městské části Prahy 5 nová moderní administrativní budova, která nahradila původní nevyužívaný objekt. Součástí našeho plnění byla, kromě demolice stávající budovy a výstavby nové, také realizace přípojek, areálových komunikací, zpevněných... číst dále

Roneli / Stavby
31/01/2020

Ukončení prodeje bytů Apartments Vodňanského

Koncem roku 2019 jsme prodali zbývající byty v projektu Apartments Vodňanského s.r.o. Děkujeme tímto všem spolupracujícím subjektům za úspěšnou realizaci projektu. Od dodavatelů stavebních prací, přes financující banku, až po smluvní realitní kanceláře. Budeme se těšit na spolupráci na dalších připravovaných projektech. číst dále

Roneli / Real Estate
02/01/2020

Nová zakázka – ZŠ v Dobrém

Koncem minulého roku jsme podepsali smlouvu na zpracování projektové dokumentace akce s názvem „Přístavba základní školy v Dobrém“. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních DUR a DSP. Součástí plnění je také inženýrská činnost. Investorem celé akce je statutární město obec Dobré. číst dále

Roneli / Erplan
Modul: výpis aktualit z webů divizí