Reference

ZŠ Nejdek

Lokalita Nejdek
Objednatel Město Nejdek
Termín realizace 2020 - 2021

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Šatny a hygienické zázemí

Lokalita Dobříš
Objednatel Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
Termín realizace 2020 - 2021

Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Dokumentace změny stavby před dokončením

Autorský dozor

Bytový dům IP Pavlova

Lokalita Praha
Objednatel IPP Plaza s.r.o.
Termín realizace 2021 - 2022

Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby.

Autorský dozor

Rekonstrukce haly Horní Cerekev

Lokalita Horní Cerekev
Objednatel Správa Železnic
Termín realizace 2020

Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

MŠ Přibyslav

Lokalita Přibyslav
Objednatel Město Přibyslav
Termín realizace 2020

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

SDH Cheb

Lokalita Cheb
Objednatel Město Cheb
Termín realizace 2020 - 2022

Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

MŠ Drahelčice

Lokalita Drahelčice
Objednatel Obec Drahelčice
Termín realizace 6.2020 - 5.2021

Novostavba MŠ o kapacitě 72 dětí včetně dodávky a montáže technologie stravování, realizace všech přípojek, komunikací a parkovacích stání, venkovních herních prvků atd. Investorem akce byla obec Drahelčice.

Více informací na virtuální prohlídce dokončené stavby - https://www.youtube.com/watch?v=O6qsFLdag00

MŠ Drahelčice

MŠ Konečná

Lokalita Havlíčkův Brod
Objednatel Město Havlíčkův Brod
Termín realizace 12.2019 - 12.2020

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Konečná v Havlíčkově Brodě. Jedná se o dvoupodlažní objekt, jehož součástí jsou mimo 3 nová oddělení také kuchyňský provoz a jídelna. Nová školka pojme 64 dětí. Součástí předmětu naší realizace byly také veškeré přípojky, zpevněné plochy a hřiště včetně všech herních prvků. Objednatelem akce bylo město Havlíčkův Brod.

MŠ Konečná

Tělocvična Puklice

Lokalita Puklice
Objednatel Obec Puklice
Termín realizace 2020

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Přístavba ZŠ v Puklicích

Lokalita Puklice
Objednatel Obec Puklice
Termín realizace 2020

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Sportovní hala Jičín

Lokalita Jičín
Objednatel Město Jičín
Termín realizace 2020 - 2021

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Sídlo společnosti K A M A

Lokalita Praha
Objednatel K A M A spol. s r.o.
Termín realizace 4.2019 - 5.2020

Naše společnost úspěšně dokončila rekonstrukci a nadstavbu provozní budovy společnosti K A M A spol. s r.o. v Praze.

Práce byly rozděleny do dvou etap. V rámci první etapy byla za plného provozu objednatele provedena nadstavba 2NP výrobní i administrativní části budovy. Budova byla kompletně zateplena a na administrativní části byla realizována dřevěná fasáda. Poté proběhl částečný přesun provozu do nově vybudovaného podlaží a následně v rámci 2 etapy byla provedena rekonstrukce stávajících prostor v 1NP včetně podnikové prodejny. 

Sídlo společnosti K A M A

Pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

Lokalita Pardubice
Objednatel Pardubický kraj
Termín realizace 3.2020 - 9.2020

Naše společnost úspěšně dokončila novou budovu pracoviště PET/CT v Pardubické nemocnici. Na tomto pracovišti vznikly nové prostory čekárny, přípravny pacienta, denní místnosti zaměstnanců, vyšetřovny CT, skladů, pracovny lékařů, kanceláře a sociálního zázemí. Pro chod oddělení dále vznikly místnosti: příjem radiofarmak, materiálový filtru, příprava léčiv, aplikační místnost, kontrola léčiv a personální filtr.

Termín realizace - 6 měsíců.

Pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

Základní škola Úprkova

Lokalita Hradec Králové
Objednatel Statutární město Hradec Králové
Termín realizace 2019 - 2020

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Sídlo společnosti KODYS, spol. s r.o.

Lokalita Praha
Objednatel KODYS, spol. s r.o.
Termín realizace 4.2019 - 1.2020

Naše společnost RONELI Stavby SE dokončila stavbu „Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o.“.  

Na pozemku situovaném v městské části Prahy 5 a sousedícím s Motolským zámkem se nacházela původní administrativní budova, která byla kompletně zdemolována a na jejím místě vyrostlo nové moderní třípodlažní sídlo společnosti KODYS.

Součástí naší dodávky byla, kromě demolice stávající budovy a výstavby nové, také realizace přípojek, areálových komunikací a zpevněných ploch včetně 25 parkovacích míst. 

Sídlo společnosti KODYS, spol. s r.o.

Rekonstrukce výrobních hal společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.

Lokalita Prostějov
Objednatel Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.
Termín realizace 9.2019 - 3.2020

Naše společnost úspěšně dokončila práce na zakázce „Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.“. V průběhu šesti měsíců tak došlo k rekonstrukci tří výrobních hal v průmyslovém parku na okraji Prostějova. Součástí plnění díla byla především výměna obvodového a střešního pláště včetně pomocné ocelové konstrukce a klempířských prvků, zateplení konstrukcí, výměna vnějších výplní otvorů a instalace nového hromosvodu. Akce byla specifická tím, že práce probíhali za plného provozu objednatele a jeho nájemců.

Rekonstrukce výrobních hal společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.

Výrobní hala společnosti MONTS s.r.o.

Lokalita Hradec Králové
Objednatel MONTS s.r.o.
Termín realizace 8.2018 - 11.2019

Naše společnost dokončila novou průmyslovou halu s administrativním přístavkem společnosti MONTS s.r.o. v Hradci Králové.
Kromě haly a administrativní části byly součástí dodávky naší společnosti také areálové komunikace a zpevněné plochy, přeložky/přípojky sítí, základy pro venkovní stacionární jeřáb a kolejová dráha.
Projekt je ojedinělý tím, že jak administrativní část, tak i hala jsou navrženy v pasivním standardu.
Výstavby probíhala v souladu se smluvním harmonogramem prací a trvala 13 měsíců.

Výrobní hala společnosti MONTS s.r.o.

Základní škola Dobré

Lokalita Dobré
Objednatel Obec Dobré
Termín realizace 2020

Projekt pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí.

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení.

Rekonstrukce sauny

Lokalita Opatovice nad Labem
Objednatel Obec Opatovice nad Labem
Termín realizace 2019

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení.

Rekonstrukce víceúčelového hřiště

Lokalita Obec Dušejov
Objednatel PWB hb s.r.o.
Termín realizace 2019

Dokumentace pro územní souhlas.

Modul: Výpis referencí z webů divizí