Reference

Bytový dům v Třebíči

Lokalita Třebíč
Objednatel Město Třebíč
Termín realizace 4.2022 - 12.2023

Úspěšně jsme dokončili, zkolaudovali a předali do užívání bytový dům v ulici Modřínová v Třebíči.

Na pozemku vyrostl nový šesti podlažní bytový dům s 25ti bytovými jednotkami o dispozicích 2kk a 3kk. Objekt bude sloužit občanům města Třebíč především jako startovací a sociální bydlení.

Investorem akce bylo město Třebíč.

Bytový dům v Třebíči

Vstupní objekt Národního technického muzea

Lokalita Čelákovice
Objednatel Národní technické muzeum
Termín realizace 2022 - 2023

Úspěšně jsme dokončili výstavbu vstupního objektu v depozitárním areálu Národního technického muzea v Čelákovicích.

Stavba je zajímavá svým architektonickým pojetím, především pak nestandardním půdorysem, který má podobu elipsy. Vstupní objekt má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. 1NP slouží především jako pracoviště ostrahy areálu, do 2NP jsou situovány kanceláře a zasedací místnost a ve 3NP je technická místnost a vstup na střechu. 1PP pak slouží jako IT zázemí celého areálu.

Investorem akce bylo Národní technické muzeum.

Vstupní objekt Národního technického muzea

Dostavba a rekonstrukce průmyslového areálu Doosan Bobcat

Lokalita Dobříš
Objednatel Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
Termín realizace 2020 - 2023

Naše společnost úspěšně zrealizovala několik projektů ve výrobním závodě společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o. v Dobříši.

Součástí prací byla mimo jiné výstavba nové dvoupodlažní budovy šaten včetně hygienického zázemí, nadstavba 2NP kanceláří, rekonstrukce provozní budovy včetně hlavního vstupu, jídelny a kuchyňského provozu a rekonstrukce stávajícího třípodlažního objektu se zázemím pro zaměstnance.

Práce probíhali v průběhu tří let za provozu výrobního areálu.

Dostavba a rekonstrukce průmyslového areálu Doosan Bobcat

HZ Opatovice nad Labem

Lokalita Opatovice nad Labem
Objednatel Obec Opatovice nad Labem
Termín realizace 4.2021 - 12.2021

Naše společnost úspěšně zrealizovala výstavbu zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v obci Opatovice nad Labem.

Budova zbrojnice SDH bude sloužit pro místní jednotku kategorie III/1. V budově zbrojnice vznikly 3 garážová stání, kdy jedno bude sloužit zároveň jako dílna. Dále byla realizována šatna pro 20 osob, pohotovostní WC, sklad kontaminovaného oblečení a úklidová místnost. Samozřejmostí je také věž na sušení hadic, která umožní budoucí instalaci lezecké tréninkové stěny. V garáži je navíc vybudováno přístupné ocelové mezipatro s hygienickým zázemím, výcvikovou místností, kanceláří, skladem, úklidovou místností a vstupem na mezipatro věže.

HZ Opatovice nad Labem

Bytový dům - Rezidence Stříbrná zahrada

Lokalita Újezd u Průhonic
Objednatel Rezidence Stříbrná zahrada s.r.o.
Termín realizace 3.2020 - 5.2022

Novostavba třípodlažního bytového domu monolitické konstrukce, ve kterém vzniklo 28 bytových jednotek o dispozicích 1kk, 2kk a 3kk.

Bytový dům - Rezidence Stříbrná zahrada

NPK, a.s., Pardubická nemocnice – rekonstrukce stravovacího provozu

Lokalita Pardubice
Objednatel Pardubický kraj
Termín realizace 7.2021 - 6.2023

Rekonstrukce probíhala za provozu objektu a byla rozdělena do 3 navazujících etap. Hlavní stavební úpravy probíhaly na úrovni 1NP a 2NP s přesahem na střechu a do 1PP. V 1NP vznikla nová varna včetně nezbytného zázemí. Ve 2NP byl zřízen provoz tabletování, prostory pro studenou kuchyni a komfortní jídelna pro zaměstnance.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice – rekonstrukce stravovacího provozu

Dům dostupného bydlení

Lokalita Havlíčkův Brod
Objednatel Obec Havlíčkův Brod
Termín realizace 5.2011 - 5.2022

Naše společnost úspěšně dokončila výstavbu domu dostupného bydlení v Havlíčkově Brodě. V průběhu jednoho roku tak vznik nový třípodlažní objekt se 14ti bytovými jednotkami a na něj navazujícím jednopodlažním komerčním prostorem.  Stavba byla dokončena za necelých 12 měsíců.

Dům dostupného bydlení

MŠ Drahelčice

Lokalita Drahelčice
Objednatel Obec Drahelčice
Termín realizace 6.2020 - 5.2021

Novostavba MŠ o kapacitě 72 dětí včetně dodávky a montáže technologie stravování, realizace všech přípojek, komunikací a parkovacích stání, venkovních herních prvků atd. Investorem akce byla obec Drahelčice.

Více informací na virtuální prohlídce dokončené stavby - https://www.youtube.com/watch?v=O6qsFLdag00

MŠ Drahelčice

MŠ Konečná

Lokalita Havlíčkův Brod
Objednatel Město Havlíčkův Brod
Termín realizace 12.2019 - 12.2020

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Konečná v Havlíčkově Brodě. Jedná se o dvoupodlažní objekt, jehož součástí jsou mimo 3 nová oddělení také kuchyňský provoz a jídelna. Nová školka pojme 64 dětí. Součástí předmětu naší realizace byly také veškeré přípojky, zpevněné plochy a hřiště včetně všech herních prvků. Objednatelem akce bylo město Havlíčkův Brod.

MŠ Konečná

Sídlo společnosti K A M A

Lokalita Praha
Objednatel K A M A spol. s r.o.
Termín realizace 4.2019 - 5.2020

Naše společnost úspěšně dokončila rekonstrukci a nadstavbu provozní budovy společnosti K A M A spol. s r.o. v Praze.

Práce byly rozděleny do dvou etap. V rámci první etapy byla za plného provozu objednatele provedena nadstavba 2NP výrobní i administrativní části budovy. Budova byla kompletně zateplena a na administrativní části byla realizována dřevěná fasáda. Poté proběhl částečný přesun provozu do nově vybudovaného podlaží a následně v rámci 2 etapy byla provedena rekonstrukce stávajících prostor v 1NP včetně podnikové prodejny. 

Sídlo společnosti K A M A

Pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

Lokalita Pardubice
Objednatel Pardubický kraj
Termín realizace 3.2020 - 9.2020

Naše společnost úspěšně dokončila novou budovu pracoviště PET/CT v Pardubické nemocnici. Na tomto pracovišti vznikly nové prostory čekárny, přípravny pacienta, denní místnosti zaměstnanců, vyšetřovny CT, skladů, pracovny lékařů, kanceláře a sociálního zázemí. Pro chod oddělení dále vznikly místnosti: příjem radiofarmak, materiálový filtru, příprava léčiv, aplikační místnost, kontrola léčiv a personální filtr.

Termín realizace - 6 měsíců.

Pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

Sídlo společnosti KODYS, spol. s r.o.

Lokalita Praha
Objednatel KODYS, spol. s r.o.
Termín realizace 4.2019 - 1.2020

Naše společnost RONELI Stavby SE dokončila stavbu „Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o.“.  

Na pozemku situovaném v městské části Prahy 5 a sousedícím s Motolským zámkem se nacházela původní administrativní budova, která byla kompletně zdemolována a na jejím místě vyrostlo nové moderní třípodlažní sídlo společnosti KODYS.

Součástí naší dodávky byla, kromě demolice stávající budovy a výstavby nové, také realizace přípojek, areálových komunikací a zpevněných ploch včetně 25 parkovacích míst. 

Sídlo společnosti KODYS, spol. s r.o.

Rekonstrukce výrobních hal společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.

Lokalita Prostějov
Objednatel Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.
Termín realizace 9.2019 - 3.2020

Naše společnost úspěšně dokončila práce na zakázce „Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.“. V průběhu šesti měsíců tak došlo k rekonstrukci tří výrobních hal v průmyslovém parku na okraji Prostějova. Součástí plnění díla byla především výměna obvodového a střešního pláště včetně pomocné ocelové konstrukce a klempířských prvků, zateplení konstrukcí, výměna vnějších výplní otvorů a instalace nového hromosvodu. Akce byla specifická tím, že práce probíhali za plného provozu objednatele a jeho nájemců.

Rekonstrukce výrobních hal společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.

Výrobní hala společnosti MONTS s.r.o.

Lokalita Hradec Králové
Objednatel MONTS s.r.o.
Termín realizace 8.2018 - 11.2019

Naše společnost dokončila novou průmyslovou halu s administrativním přístavkem společnosti MONTS s.r.o. v Hradci Králové.
Kromě haly a administrativní části byly součástí dodávky naší společnosti také areálové komunikace a zpevněné plochy, přeložky/přípojky sítí, základy pro venkovní stacionární jeřáb a kolejová dráha.
Projekt je ojedinělý tím, že jak administrativní část, tak i hala jsou navrženy v pasivním standardu.
Výstavby probíhala v souladu se smluvním harmonogramem prací a trvala 13 měsíců.

Výrobní hala společnosti MONTS s.r.o.

Nadstavba a rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Lokalita Havlíčkův Brod
Objednatel Město Havlíčkův Brod
Termín realizace 8.2018 - 4.2019

Společnost RONELI SE úspěšně zrealizoval stavební zakázku s názvem „Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“. Jednalo se o výstavbu 5. patra a rekonstrukci několika stávajících učeben v patře čtvrtém základní školy.

Škola tak získala nové digitální planetárium, učebnu přírodních věd a multifunkční učebnu s využitím 2D projekce. Na části původního půdorysu střechy vnikly venkovní studijní prostory, jejichž součástí je skleník a prostor k pozorování hvězd.

Všechny práce probíhali za provozu školy a to, v kombinaci s charakterem zakázky, kladlo velký důraz mimo jiné na bezpečnost nejenom našich zaměstnanců, ale především na bezpečnost dětí a zaměstnanců školy.

Nadstavba a rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Centrální pavilon základní školy v Opatovicích nad Labem

Lokalita Opatovice nad Labem
Objednatel Obec Opatovice nad Labem
Termín realizace 6.2018 - 6.2019

Naše společnost zrealizovala výstavbu nového centrálního pavilonu základní školy v Opatovicích nad Labem. Centrální pavilon spojil 4 stávající objekty školy, čímž vznikl jednotný hlavní vstup do areálu. V prvním nadzemním podlaží byly pro žáky vybudovány centrální šatny, v 2. a 3 NP pak vznikly čtyři nové kmenové učebny a jedna učebna jazyková. Centrální pavilon se tak stal provozně komunikačním jádrem školy. Samozřejmostí je pak bezbariérový provoz. Realizace zakázky probíhala 11 měsíců.

Centrální pavilon základní školy v Opatovicích nad Labem

Hala odborného výcviku SOU stavební Plzeň

Lokalita Plzeň
Objednatel SOU stavbní Plzeň
Termín realizace 1.2018 - 12.2018

Naše společnost zrealizovala výstavbu nové haly odborného výcviku v Plzni. Hala slouží pro praktickou výuku studentů Středního odborného učiliště stavebního, které bylo objednatelem zakázky. Hala ocelové konstrukce je řešena jako jeden objekt členěný na čtyři výukové prostory, technické a hygienické zázemí. Celý objekt je pak prosvětlen 48ks světlovodů.

Hala odborného výcviku SOU stavební Plzeň

Rekonstrukce stravovacího provozu a střešního pláště výrobní haly

Lokalita Plzeň, ČR
Objednatel DRIESSEN Czech s.r.o.
Termín realizace 02.2018 – 06.2018

Naše společnost úspěšně realizovala zakázku „Rekonstrukce stravovacího provozu a oprava střešního pláště“ v areálu společnosti DRISSEN Czech s.r.o. v Plzni. Součástí dodávky naší společnosti byla kompletní rekonstrukce vnitřních prostor stravovacího provozu, dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce 5 000m2 střešního pláště výrobní haly.

Rekonstrukce stravovacího provozu a střešního pláště výrobní haly

Výstavba vývojového a zkušebního centra

Lokalita Klecany, ČR
Objednatel Avaps s.r.o.
Termín realizace 11.2017 – 03.2018

Stavba slouží k vývoji a zkoušení nových produktů. Jedná se o jednopodlažní halu ocelové konstrukce se sedlovou střechou a opláštěnou sendvičovými panely. V hale se mino technologie pece nachází také dvoupodlažní vestavba, ve které je velín, šatna s hygienickým zázemím a školící místnost. Okolo zkušebního centra vzniklo přes 1500 m2 nových zpevněných ploch. Stavba byla realizována za 4 měsíce, kdy většina prací probíhala v zimním období.

Výstavba vývojového a zkušebního centra

Rekonstrukce a dostavba coworkingového centra sítě Impact Hub v Brně

Lokalita Brno, ČR
Objednatel Impact Hub Brno
Termín realizace 05.2017 – 12.2017

Naše společnost dokončila rozsáhlou rekonstrukci Impact Hub Brno, kdy rekonstrukcí vznikly nové kancelářské a konferenční prostory o ploše více než 1700 m2. Brněnský Impact Hub se provedenou rekonstrukcí stává největším sdíleným prostorem v Evropě a současně druhým největším sdíleným prostorem sítě Impact Hub na světě.

Rekonstrukce a dostavba coworkingového centra sítě Impact Hub v Brně
Předchozí stránka / Další stránka (1/2)
Modul: Výpis referencí z webů divizí