Reference

MŠ Konečná

Lokalita Havlíčkův Brod
Objednatel Město Havlíčkův Brod
Termín realizace 12.2019 - 12.2020

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Konečná v Havlíčkově Brodě. Jedná se o dvoupodlažní objekt, jehož součástí jsou mimo 3 nová oddělení také kuchyňský provoz a jídelna. Nová školka pojme 64 dětí. Součástí předmětu naší realizace byly také veškeré přípojky, zpevněné plochy a hřiště včetně všech herních prvků. Objednatelem akce bylo město Havlíčkův Brod.

MŠ Konečná

Tělocvična Puklice

Lokalita Puklice
Objednatel Obec Puklice
Termín realizace 2020

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Přístavba ZŠ v Puklicích

Lokalita Puklice
Objednatel Obec Puklice
Termín realizace 2020

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Sportovní hala Jičín

Lokalita Jičín
Objednatel Město Jičín
Termín realizace 2020 - 2021

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Sídlo společnosti K A M A

Lokalita Praha
Objednatel K A M A spol. s r.o.
Termín realizace 4.2019 - 5.2020

Naše společnost úspěšně dokončila rekonstrukci a nadstavbu provozní budovy společnosti K A M A spol. s r.o. v Praze.

Práce byly rozděleny do dvou etap. V rámci první etapy byla za plného provozu objednatele provedena nadstavba 2NP výrobní i administrativní části budovy. Budova byla kompletně zateplena a na administrativní části byla realizována dřevěná fasáda. Poté proběhl částečný přesun provozu do nově vybudovaného podlaží a následně v rámci 2 etapy byla provedena rekonstrukce stávajících prostor v 1NP včetně podnikové prodejny. 

Sídlo společnosti K A M A

Pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

Lokalita Pardubice
Objednatel Pardubický kraj
Termín realizace 3.2020 - 9.2020

Naše společnost úspěšně dokončila novou budovu pracoviště PET/CT v Pardubické nemocnici. Na tomto pracovišti vznikly nové prostory čekárny, přípravny pacienta, denní místnosti zaměstnanců, vyšetřovny CT, skladů, pracovny lékařů, kanceláře a sociálního zázemí. Pro chod oddělení dále vznikly místnosti: příjem radiofarmak, materiálový filtru, příprava léčiv, aplikační místnost, kontrola léčiv a personální filtr.

Termín realizace - 6 měsíců.

Pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice

Sídlo společnosti KODYS, spol. s r.o.

Lokalita Praha
Objednatel KODYS, spol. s r.o.
Termín realizace 4.2019 - 1.2020

Naše společnost RONELI Stavby SE dokončila stavbu „Nové sídlo společnosti KODYS spol. s r.o.“.  

Na pozemku situovaném v městské části Prahy 5 a sousedícím s Motolským zámkem se nacházela původní administrativní budova, která byla kompletně zdemolována a na jejím místě vyrostlo nové moderní třípodlažní sídlo společnosti KODYS.

Součástí naší dodávky byla, kromě demolice stávající budovy a výstavby nové, také realizace přípojek, areálových komunikací a zpevněných ploch včetně 25 parkovacích míst. 

Sídlo společnosti KODYS, spol. s r.o.

Rekonstrukce výrobních hal společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.

Lokalita Prostějov
Objednatel Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.
Termín realizace 9.2019 - 3.2020

Naše společnost úspěšně dokončila práce na zakázce „Energetické úspory v areálu společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.“. V průběhu šesti měsíců tak došlo k rekonstrukci tří výrobních hal v průmyslovém parku na okraji Prostějova. Součástí plnění díla byla především výměna obvodového a střešního pláště včetně pomocné ocelové konstrukce a klempířských prvků, zateplení konstrukcí, výměna vnějších výplní otvorů a instalace nového hromosvodu. Akce byla specifická tím, že práce probíhali za plného provozu objednatele a jeho nájemců.

Rekonstrukce výrobních hal společnosti Očenášek - Mikulka, spol. s r.o.

Výrobní hala společnosti MONTS s.r.o.

Lokalita Hradec Králové
Objednatel MONTS s.r.o.
Termín realizace 8.2018 - 11.2019

Naše společnost dokončila novou průmyslovou halu s administrativním přístavkem společnosti MONTS s.r.o. v Hradci Králové.
Kromě haly a administrativní části byly součástí dodávky naší společnosti také areálové komunikace a zpevněné plochy, přeložky/přípojky sítí, základy pro venkovní stacionární jeřáb a kolejová dráha.
Projekt je ojedinělý tím, že jak administrativní část, tak i hala jsou navrženy v pasivním standardu.
Výstavby probíhala v souladu se smluvním harmonogramem prací a trvala 13 měsíců.

Výrobní hala společnosti MONTS s.r.o.

Základní škola Dobré

Lokalita Dobré
Objednatel Obec Dobré
Termín realizace 2020

Projekt pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí.

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení.

Rekonstrukce sauny

Lokalita Opatovice nad Labem
Objednatel Obec Opatovice nad Labem
Termín realizace 2019

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení.

Rekonstrukce víceúčelového hřiště

Lokalita Obec Dušejov
Objednatel PWB hb s.r.o.
Termín realizace 2019

Dokumentace pro územní souhlas.

Základní škola Úprkova

Lokalita Hradec Králové
Objednatel Statutární město Hradec Králové
Termín realizace 2019

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Lokalita Třebechovice nad Orebem
Objednatel Královéhradecký kraj
Termín realizace 7/2019 - 12/2019

Studie stavby

Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Autorský dozor

Tělocvična ZŠ Stonařov

Lokalita Stonařov
Objednatel Městys Stonařov
Termín realizace 5/2019 - 11/2019

Koncepční studie

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Realizační projektová dokumentace

Základní škola Sendražice

Lokalita Sendražice
Objednatel Město Kolín
Termín realizace 2019

Koncepční studie

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Nadstavba a rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Lokalita Havlíčkův Brod
Objednatel Město Havlíčkův Brod
Termín realizace 8.2018 - 4.2019

Společnost RONELI SE úspěšně zrealizoval stavební zakázku s názvem „Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“. Jednalo se o výstavbu 5. patra a rekonstrukci několika stávajících učeben v patře čtvrtém základní školy.

Škola tak získala nové digitální planetárium, učebnu přírodních věd a multifunkční učebnu s využitím 2D projekce. Na části původního půdorysu střechy vnikly venkovní studijní prostory, jejichž součástí je skleník a prostor k pozorování hvězd.

Všechny práce probíhali za provozu školy a to, v kombinaci s charakterem zakázky, kladlo velký důraz mimo jiné na bezpečnost nejenom našich zaměstnanců, ale především na bezpečnost dětí a zaměstnanců školy.

Nadstavba a rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Centrální pavilon základní školy v Opatovicích nad Labem

Lokalita Opatovice nad Labem
Objednatel Obec Opatovice nad Labem
Termín realizace 6.2018 - 6.2019

Naše společnost zrealizovala výstavbu nového centrálního pavilonu základní školy v Opatovicích nad Labem. Centrální pavilon spojil 4 stávající objekty školy, čímž vznikl jednotný hlavní vstup do areálu. V prvním nadzemním podlaží byly pro žáky vybudovány centrální šatny, v 2. a 3 NP pak vznikly čtyři nové kmenové učebny a jedna učebna jazyková. Centrální pavilon se tak stal provozně komunikačním jádrem školy. Samozřejmostí je pak bezbariérový provoz. Realizace zakázky probíhala 11 měsíců.

Centrální pavilon základní školy v Opatovicích nad Labem

Základní škola v Sadech

Lokalita Havlíčkův Brod
Objednatel Město Havlíčkův Brod
Termín realizace 2/2019 - 6/2019

Koncepční studie

Projekt pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení

Projekt pro provedení stavby

Bytový dům Formanská

Lokalita Praha 4
Objednatel Rezidence Stříbrná zahrada s.r.o.
Termín realizace 6/2018 – 8/2019

Studie

Projekt pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení

Inženýrská činnost spojená se získáním stavebního povolení

Projekt pro provádění stavby

Modul: Výpis referencí z webů divizí